عقارات للإيجار في Sarai Apartments

43
2 غرف نوم 3 حمامات 1550 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 125,000

jkp-1454516

3 غرف نوم 4 حمامات 3164 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 185,000

jkp-1473699

1 غرفة نوم 2 حمامات 1140 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 100,000

jkp-1738935

3 غرف نوم 4 حمامات 3164 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 185,000

jkp-1479954

1 غرفة نوم 2 حمامات 1140 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 85,000

jkp-1549324

1 غرفة نوم 2 حمامات 1059 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 100,000

DP-R-38514

3 غرف نوم 4 حمامات 4500 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 225,000

DUB195314_L

3 غرف نوم 4 حمامات 2453 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 195,000

DP-R-38517

3 غرف نوم 4 حمامات 2980 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 195,000

DP-R-38513

3 غرف نوم 4 حمامات 7071 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 330,000

jkp-1583132

3 غرف نوم 3 حمامات 7079 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 330,000

DUB195202_L

3 غرف نوم 4 حمامات 3341 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 245,000

DP-R-38512

3 غرف نوم 4 حمامات 7000 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 330,000

DP-R-38508

1 غرفة نوم 1 حمام 1100 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 100,000

DUB195156_L

2 غرف نوم 2 حمامات 1500 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 125,000

DUB195161_L

1 غرفة نوم 2 حمامات 1100 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 85,000

DUB195303_L

1 غرفة نوم 2 حمامات 1250 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 85,000

DUB194295_L

1 غرفة نوم 1 حمام 1100 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 85,000

DUB195307_L

3 غرف نوم 3 حمامات 2981 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 185,000

DUB195163_L

3 غرف نوم 4 حمامات 4600 قدم مربع
Sarai Apartments, نخلة الجميرا, دبي
درهم 225,000

DUB195309_L

بالقرب من data.building.sarai_apartments