شقة للإيجار في Caesars Bluewaters Dubai

15
درهم 185,000
2 غرف نوم 3 حمامات 1,425 قدم مربع
Caesars Resort Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

EVO-R-17282

درهم 140,000
1 غرفة نوم 2 حمامات 903 قدم مربع
Caesars Resort Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

EVO-R-17281

درهم 309,750
2 غرف نوم 3 حمامات 1,291 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

ush-1828569

درهم 415,000
4 غرف نوم 6 حمامات 2,384 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

ush-1828570

درهم 241,500
1 غرفة نوم 2 حمامات 818 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

ush-1828580

درهم 160,000
1 غرفة نوم 2 حمامات 959 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

ush-1828609

درهم 160,000
1 غرفة نوم 2 حمامات 959 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

ush-1828595

درهم 367,500
3 غرف نوم 4 حمامات 1,668 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

ush-1828565

درهم 472,500
4 غرف نوم 6 حمامات 2,368 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

ush-1828581

درهم 295,000
4 غرف نوم 3 حمامات 2,385 قدم مربع
Caesars Resort Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

EVO-R-17792

درهم 225,000
3 غرف نوم 4 حمامات 1,797 قدم مربع
Caesars Resort Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

EVO-R-17791

درهم 190,000
2 غرف نوم 3 حمامات 1,400 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

PF-AR-30490

درهم 150,000
1 غرفة نوم 1 حمام 861 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

PF-AR-30486

درهم 280,000
3 غرف نوم 4 حمامات 1,776 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

PF-AR-30489

درهم 380,000
4 غرف نوم 5 حمامات 2,314 قدم مربع
Caesars Bluewaters Dubai, بلوواترز, دبي

PF-AR-30488